Obras del poeta valenciá Ausias March/Bé 'm maravell com l' aire no s' altéra

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu Bé·m maravell com l'ayre no s'altera.

 LIX.
 
Bé 'm maravell com l' aire no s' altéra,
é com lo foch per fexuch pés no cáu
é com no 's móu la que fexuga jáu
fermant son lloch en la pus alta esféra
major senyal no pot mostrar lo mòn
é digne mòlt que 'l hom se 'n maravell
ab un poch mes hauré creure per ell
que perirán tots quants en lo mòn són.

A mon juhí ses lleys amor confón,
esperiment ja del tot es errant,
tot amador ama per son semblant
lo contra fér en per null temps no fón.
Vos que bastant sóu per un mòn reguir
porás bé fér que ameu al home pech?
Per acte leig sentiment haureu çech
no havéu pus escusa en lo méu dir.

Mon creure ferm no pot bé soferir
un cas tan fort é per mòltes rahons,
mes també sé que la carn ha esperons
é no veig fré bastant ha retenir,
é d' altra part amor per sa furor
secretament sens compte los cors lliga
en actes tals quals honestat castiga
é potse fér ameu de tal amor.

Si ver será prech Dèu que la calor
de tots los fochs creme la vostre carn,
sinó teníu en un terrible escarn
que no vençáu una tant gran error,
mes vostre cos per ventura 's delita
usar dels fruits que Na Venus conrrea
mes vostre seny deuria haver ferea
de fér tals fets é gents n' han la sospita.

Per tal dolor no faré vida hermita
palesament será ma vida activa
é de parlar no tendre llengua esquiva
é ver parlar de si gran dolçor gita.
Cells qui sabran mon ver complanyiment
tots planyerán mi per ma causa justa
é planyiment de si amor há justa,
é reprendran natura si 'u consent.

 Tornada.

O foll Amor, de vos no só content
é ja mólt menys dels fets de la que am,
no sé aquí haje pus honest clam,
per no errar maldich vos egualment.