Obras del poeta valenciá Ausias March/En aquell temps sentí d' amor delit

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu En aquell temps sentí d'Amor delit.

 XLVIII.

En aquell temps sentí d' amor delit
quant mon pensar mira lo temps present
l' advenidor no 'm porte en esment
que lo passat fonch llançat en oblit,
ja no 'm farà mon sentiment dormir
qu' en lo començ ignor sa mala fi
tals fats amor sol aportar ab si
que tots sos bens en dol han convertit.

Lo bè d' amor clar mostra ab lo delit
al amador lo mal qui l' es vinent
es senyal que no pot esser mintent
donchs en lo goig se troba entristit,
qui es content es mòlt prop d' avorrir
en pus breu temps que de vespre à matí
grat sobre grat en cambis favorí
errant es dret no 'l plau debats finir.

Lo desijat pler se volta en despit
no te lloch ferm d' amor lo sentiment
sos torns he vist assats complidament
é veig aquell de mills colors vestit,
detras ell và continu penedir
tal seguidor no 'l viu mentre 'l seguí
ab los ulls cluchs detras sos péus aní
guiantme en part hon tart poguí eixir.

Si com lo jorn vá primer que la nit
é d' ella es un cert demostrament,
vá lo delit d' amor primerament
dolor apres no vol haver jaquit.
Havent poder de tota res delit
que ab sa llet dolça delit nodrí
tot ço que naix delit ho consentí
é corromp sí per extrem dolorit.

Dels mals d' amor que trobadors han dit
no se pus fort que son gran mudamènt
lo ferm estat no dura longamènt
seguint aquell un novell apetit,
fanent jaquir ço que vol hom seguir
mon apetit vol ço que no volguí
volent amar llo donchs jo avorrí
é no volent amí sens consentir.

Certs mals d' amor per sa culpa he dit
altres ne son fortuna mal mirent
casos portant d' hon vé departiment
donant enyor y entre alguns met oblit,
á mort breument amor porta á morir
jaquint dolor aquell que no morí
é lo qui mor no tem final juhí
per gran dolor forçat d' amor partir.

Los fets d' amor no puch metre en oblit
ab qui 'ls haguí ne 'l lloch no 'm cáu d' esment,
no puch sentir com los era sintent
bon seny no teny no es per seny sentit,
lo méu recort á mi no pot suplir
dar lo delit que per amor sentí
perdent lo tast que per amor tastí
á poch instant lo delit viu fugir,

Ab la rahó algú no ha sentit
lo mal d' amor é lo delit que 'n sent
en altre lloch ha son setíament
y es ja dins mi alterat y marsit,
quant altres béns de mi jo veig fugir
enyor aquell que temps fon que 'm fugí
puix que lo lloch d' amor en mí fallí
amor en mi no 's troba hon tenir.

Tot mudament es veramènt fallit
é d' amor es lo séu sostenimènt
car de res l' hom pot esser may contènt
si en un estat amor la té establit.
Si fermetat amor fa defallir
¿com portará res ferm amor en si?
Donchs si amor en fermetat fallí,
rahó es gran puix no ferm la tenir.

 Tornada.

Amor, amor, temps es de penedir
si que vehent no 's gire mon camí
lo vostre bé fastig porta prop sí
ó tal dolor que sab prou qui 'u sab dir.