Obras del poeta valenciá Ausias March/Pahor no sent que sobres laus me vença

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu Paor no·m sent que sobreslaus me vença.

 ESTRAMPS.


 I.

Pahor no sent que sobres laus me vença
lloant aquell qui totes llenguas lloe
guardant honor aquell eternal esser
hon tota res en ell es pus perfeta.
Que sinó es obrant quant por natura
ans he pahor que mon parlar no cumpla
en publicar part de sa justa fama
tal com requer y 'ls merits seus la atracen.

L' hom envejós son ofici reposa
car d' egualtat ab ell nengú pareja,
en ell pensant cascú si justifica
tallant de si l' amor á sa persóna.
Tant son en éll les virtuts manifestes
qu' es d' ira cech l' hom qui be no les veja,
per los migs vá qu' en los es tremps no toca
en temps dels Deus en vida l' adoraren.

E Dèu vehènt la perlongada honta
que 'ls grans senyors en contra d' ell cometen
tenint ab fraus é tiranes maneres
les parts del mòn los pochs é grans Realmes,
há dat voler al justificat home
qu' en breu espay haja la monarchia,
clar lo nomèn ab aquesta alta ensenya
com de tot cert es dels homens pus savi.

Perçó que mills á totes gens se mostra
mostrantla aquells que vaques e bóus guarden
ell es aquell qu' en la joventut tendra
sobra en aquells qui saviesa colen.
En despocar de nombre de gent d' armes
les multituts d' aquelles ha fet retre,
tot quant pot fer virtut de fortalesa
dins un cor d' hom en lo sèu ho demostra.

En gran defalt es lo món de poetes
per embellir los fets dels que be obren,
los freturants de bella eloquença
l' orella de hom afalach no pot rebre.
De aquest valent una gran trompa sone
que 'ls Indians ab un poch no exorda,
ohentla aquells qui són á tremuntana
y 'ls de ponent é de levant los Tartres.
 
 Tornada.
 
Foll es aquell que fá juhí en los homens
segons que d' ell la fortuna ordena
aquells afers que no són en l' arbitre
culpa no hi cáu si venen per contrari.