Obres completes d'en Joan Maragall - Escrits en prosa II/A l'Enric Prat de la Riba

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

A L'ENRIC PRAT DE LA RIBA [1]        Honorable patrici:

 Aquí teniu aquest llibre de la vostra «Nacionalitat Catalana» que are us hem fet estampar nombrosament, de nou, molts catalans que'ns sentirem fortament moguts a retre-us aquest homenatge. La ocasió i el perquè el sabèu tant be com nosaltres meteixos i com tot-hom: per això no cal retrèure-ho are; i tampoc volèm, perquè desde'l primer moment en que'ns aplegarem uns quants per començar aquesta obra de dignitat i justicia, fou el nostre voler trèure-li aquell regust de son origen que ja prou sovint, i massa i tot, amarga tota expressió de la voluntat nacional catalana. Hem de fer estudi en que no sia ja la sola protesta tot mòvil de la nostra catalanitat renaixenta, i a nosaltres ens ha semblat que era aquesta una gran ocasió de lliberar-la d'aquesta tara; perquè la vostra acció en la nostra renaixensa es prou forta i prou pura per motivar per sí sola un homenatge sens que li calgués ésser contradita per determinar aquest, ni de molt més grans que se us en fessen, perquè de tot en sou ben mereixedor. Per honor a la veritat cal declarar encare una volta, i tant-de-bó que fos la última en cosa semblanta, que la afirmació que fem amb aquest acte potser no se'ns hauria acudit fer-la si la contradicció no la hagués provocada; però després de declarar-ho humilment com si'ns confessessem i al sol fi i efecte de trèure-ns-en la màcula, volèm deixar-ho oblidat per sempre i transfigurar la nostra acció en un pur homenatge.
 Per això no volèm que res més en resti dit sinó això que are breument us dièm: Enric Prat de la Riba, Catalunya, vostra mare i nostra, se recorda de còm la heu servida i espera més de vos encare: nosaltres, amb tots els que ja sabèu que'ns acompanyen, ens hem adonat de que en aquest llibre havieu concentrat un amor a la pàtria capaç de nodrir tot aquell record i tota aquella esperança; doncs, en nom de Catalunya, aquí la teniu com penyora de gratitut i com senyal que a més us obliga; i sapigau que l'hem fet estampar i extendre per tots els llocs de la terra perquè com tal senyal i penyora estiga sempre en mans de tots els catalans vivents i'ls que són a venir encare: i que aixís vostre nom resti per sempre més lligat, honorable patrici, a la gloria passada i vinent de la patria.

1910.

___________
  1. Al presentar-lí la obra «La Nacionalitat Catalana».