Pàgina:1980 801548 Picassent.pdf/1

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

 DECRÉT pel qual es publica l'acòrt del Ple del Conséll del País Valencià que aprova el canvi de denominació del municipi de Picasent.

 Vist l'expedient instruít per l'Ajuntament de Picasent per al canvi del nom actuàl pel de Picassent, i que ha segút registràt en la Conselleria de l'Interior en el número 107/80.

 RESULTANT que l'Ajuntament de Picasent en sessió plenària celebrada en el quorum legàl el dia 29 de febrér de 1980, va aprovar l'expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl pel de Picassent, a fi d'adequar el nom castellanisàt del municipi a la toponímia valenciana.

 RESULTANT que l'expedient va estar expòst al public per el terme reglamentari sense que contra el matéix es presentara cap de reclamació.

 RESULTANT que a l'expedient s'afíg escrít del Doctor en Filosofia i Lletres don Josèp Fortúny i del Llicenciat deon Cristofol Aguado Medina, en els quals es dictamina la correcció del canvi que es solicita.

 CONSIDERANT que l'articul 22 de la Llei de Regim Locàl i el 34 del Reglament de Població i Demarcació Territoriàl, establíx la possiblitàt d'alterar els noms del municipis.

 CONSIDERANT: Que l'acòrt municipàl ha segút adoptàt en el quorum exigít per l'articul 303.b) de la Llei de Regim Locàl, ya que la Corporació ha aprovàt el canvi de nom, objecte d'estudi, per unanimitàt.

 CONSIDERANT: Que a tenor de lo dispòst en l'articuls 1.ér-2-3 del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, i en el 5.nt-2-3 del Decrét del Conséll del País Valencià, de 2 d'agóst de 1979, correspòn la resolució del present expedient del Ple del Conséll del País Valencià.

 VISTES les disposicions legals anteriorment mencionades i demés de generàl aplicació.

 EL PLE DEL CONSÉLL, en la seua reunió del dia 3 de novembre de 1980 acordà per unanimitàt aprovar el canvi de nom del municipi de Picasent, de la província de Valéncia, pel nom de Picassent.

 Lo qual es publica per a generàl coneixement i efectes.
 Valéncia, a 3 de novembre de 1980.

El President del Conséll (en funcions)
ENRÍC MONSONÍS DOMINGO