Pàgina:1987 807927 Benicàssim.pdf/1

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
 51 Decret 168/1986, de 29 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova la denominació en bilingüe del Municipi de Benicàssim, en valencià, i Benicasim en castellà. [87/0027]

 L'Ajuntament de Benicàssim (Castelló), en sessió celebrada el dia 31 de juliol de 1986, acordà, amb la majoria absoluta legal suficient, aprovar el canvi del nom actual del Municipi per la forma bilingüe Benicàssim en valencià i Benicasim en castellà, incoant-ne expedient en el qual es complien tots els tràmits que preveu el Decret 74/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, que regula el procediment per a l'alteració del nom dels Municipis.

 El Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, segons que preceptua l'article quart del susdit Decret 74/1984, de 30 de juliol, emeté informe favorable per a aquest canvi de denominació.

 La competència per a conéixer i, si pertoca, aprovar l'alteració de toponímia sol·licitada és atribució del Consell de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableix l'article 15.1 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, reguladora de l'Ús i Ensenyament del Valencià, en relació amb l'article tercer, paràgraf 2 del Decret del Consell 74/1984, de 30 de juliol.

 En atenció d'aquests motius, vist l'expedient instruït per l'Ajuntament de Benicàssim per a l'alteració de la denominació actual per la forma bilingüe de Benicàssim en valencià i Benicasim en castellà, d'acord amb la proposta elevada pel Conseller d'Administració Pública en què acredita el compliment de les prescripcions exigides per la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell en reunió del dia 29 de desembre de 1986,


Decrete:

Article únic
 L'actual Municipi de Benicàssim (Castelló) adoptarà la forma bilingüe per a la denominació oficial de Benicàssim en valencià, i Benicasim en castellà. Les referències que al nom antic haguessen fet els òrgans de l'Estat o altres organismes públics, s'entendran fetes, en endavant, a la nova denominació.


 València, a 29 de desembre de 1986.

El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d'Administració Pública,
VICENT SOLER I MARCO