Pàgina:1992 824651 Alteració del nom dels municipis.pdf/1

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

DECRET 58/1992, de 13 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a l'alteració del nom dels municipis. [92/2329]

 En el marc del que estableixen els articles 3.2. de la Constitució espanyola i 7 de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana, la Generalitat Valenciana ha de garantir l'ús normal de les llengües oficials a la Comunitat Valenciana i atorgar una especial protecció i respecte a la recuperació del valencià.
 La competència respecte a la denominació oficial dels municipis del seu territori la té atribuïda en l'article 31.8 de l'Estatut d'autonomia.
 Correspon al Govern Valencià, d'acord amb el que estableix l'article 15 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, determinar els noms oficials dels municipis.
 Fent ús d'aquesta facultat, el Decret 74/1984, de 30 de juliol, va regular el procediment per a l'alteració del nom dels municipis.
 Es considera necessari establir una nova regulació en la matèria que adeqüe determinats aspectes del procediment d'alteració del nom dels municipis a la legislació de règim local vigent i a l'estructura organitzativa de l'administració de la Generalitat Valenciana, a conseqüència de la creació del Consell Valencià de Cultura per la Llei 12/1985, de 30 d'octubre, i de la Direcció General de Política Lingüística, mitjançant la Llei 7/1990, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
 Finalment, s'amplien les garanties del procediment en introduir un tràmit d'audiència en els casos de discrepàncies de l'òrgan competent per a emetre l'informe amb la proposta d'alteració de denominació presentada per l'ajuntament.

Per tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 16, apartat g), i 35, apartat c), de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta del Conseller d'Administració Pública i la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 13 d'abril de 1992,


Decrete

Article primer
 1. Aquest decret regula el procediment per a l'alteració del nom dels municipis de la Comunitat Valenciana. La nova denominació del municipi s'haurà d'adequar a la seua tradició històrica i lingüística.