Pàgina:30 cançons populars catalanes (1916).djvu/55

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


DESENGANY


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ \relative d'
{ \key g \major \time 6/8 
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
\partial 8 \autoBeamOff
\repeat volta 2 { d8
g4 b8 a4 g8 \break
fis8 d fis a4 b8
g4. ~ g4 | } r8 \break
b8 b b b4 d8
c8 b a g[ fis] g \break
a4. ~ a4 a8
d4 d8 c4 b8 \break
a8 fis g a[ b] a
g4. ~ g8 r \bar "||"
} \addlyrics {
Jo -- ve -- nets d'a -- vui di -- a,
pri -- mers a -- mors.
no_us fi -- eu de les no -- ies com hai fet jo,
no_us fi -- eu de les no -- ies com hai fet jo.
}
 \layout {
  indent = 15
 %  ragged-last = ##t
  line-width = 100
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{}
}