Pàgina:30 cançons populars catalanes (1916).djvu/68

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
EL MESTRE


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
 \key d \major
 \time 4/4
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \partial 4
 \autoBeamOff
a8. a16
fis4 fis fis g \break
b2 a4 a8. a16
fis4 fis fis g
a2 r4 fis 8. g16 \break
a4 a a a 
b2 fis4 fis
e4. e16 e a8 g fis e \break
d4 \breathe d e r
\bar "||" \time 3/8
d8 d16 e fis g \break
a8 fis a
a8 g16 fis e g
fis8. e16 d8
e4. \break
d8 d16 e fis g 
a4 fis8
a8 fis e
d4. \bar "||"
 }
 \addlyrics {
Ja me'n fan se -- gui_is es -- tu -- dis
per a -- pen -- dre de lle -- gir,
el mes -- tre que me n'en -- se -- nya,
mes ai!, s'és e -- na -- mo -- rat de mi,
Sant Pau.
Sant Ge -- ri -- mo -- ni
clam pa tam tam Ge -- ri -- mo -- ni cle -- ri,
mes ai!,
Sant Ge -- ri -- mo -- ni
clam pa tam te -- na tam.
 }
 \layout {
  indent = 15
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 180 8)
 }
 }
}