Pàgina:Aplech de rondayes mallorquines d'en Jordi des Recó- Tom I (1896).pdf/9

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.

Una cosa he de fer de present: encara que publich tots aquests toms, que no se'n venga cap esquitarell ab cinch sous quatre sous sobre si hi falta tal ó qual rondalla! Es segur que n'hi faltarán, unes perque no les hauré afinades, altres perque á mon entendre no haurán treta romana, y altres perque no les hauré trobades posadores. Com jo he fet aquest Aplech, no comissionat de ningú, sino perque me passa per l'escudeller de ferlo, l'he fet axí com he volgut, y he posades les que m'han agradat; y les que no m'han agradat, no les he posades. Se enganaría de dalt a baix qualsevol que de la meua obra deduís que la literatura popular mallorquina es una escepció de les altres literatures populars, que sempre son miralls fidelíssims de la vida dels pobles en tots los seus aspectes nets y bruts, alts y baxos, ab tots los seus candors y heroismes, però també ab totes les seues crueses, atreviments, carnalidats y demés desgavells de que no s'allibera cap poble d'ensá que Adam y Eva nos feren la mala passada del paradís terrenal. Clar está que no se'n es alliberat el poble mallorquí, y que la nostra literatura popular reflecteix, poch sá poch llá, lo meteix que reflecteexen les altres. Però com jo, maldement sía fins al moll dels ossos partidari de la nostra tradició, y, per restaurarla, estiga promte á fer qualsevol sacrifici, trob que no més s'ha de restaurar lo bo dels temps passats, qu'era molt, però no les coses dolentes, perque ja no sabem ahont nos hem de girar ab tantes com en tenim d'avuy en día; com no he fet aquest Aplech ab cap fi tècnich ni científich, sino com un homenatje de filial afecte á la