Pàgina:Cansons de la terra (1866).djvu/35

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


recordansa lo que ja dès de molt antich se diu ; ço es, que se exercitava aquella per ferli après retenir lo que sols per la tradiciò devia arribar fins á nosaltres , perqué llavors, als qui aço 'ns digan , respóndrels podrém , que tot quan en lo temps de la velluria s' aprenia era curt y carregat de imatges dramáticas de que n' estan mancats casi sempre los cants que 'ns ocupan. Y aixó es tan cert com que, fins las tradicions heróicas que eran las que mes devian conservarse, tenen eixa curtetat de que hem fet menciò. Véjissen los cants heroichs del Nort y pochs se 'n trobarán que tingan gayres dotzenas de versos. Y ¿perqué 's feya aixís? Perqué 'l poble no fatigués sa memoria al

  espera la familla de la noya tambè ab son improvisador (Brotaēr) qu'es lo encarregat de respondre al Bazvalan. Llavors entre 'ls dos comensa eix dialech.
  «Lo Bazvalan: En nom del Pare, del Fill y del Esperit sant, que la benedicciò sia en eixa casa y que en ella hi haja mes alegria de la que jo tinch.
  Lo Brotaēr: Y que es lo que 't fa estar trist, amich meu?
  Lo Bazvalan: Jo tenia una colometa blanca apariada ab un colomet á dins de mon colomar, mes ha vingut l' esparver, la colometa s' ha espantat y no se ahont es.
  Lo Brotaēr: Me sembla que per estar trist vas massa ben arreglat: portas los cabells llisos com si aneses á ballar.
  Lo Bazvalan: Amich meu no't burlis de ml: ¿haurias vist ma colometa blanca? Jo no serè felis al mon fins á tant que l' haja trobada.
  Lo Brotaēr: Ni he vist á ta colometa, ni tampoch á ton colom blanch.
  Lo Bazvalan: Estas mentint. Los vehins han vist com volejava per sobre ton pati y com s' ha deixat caure á dins de ton hort.
  Lo Brotaēr: Ni he vist á ta colometa ni tampoch á ton colom blanch.
  Lo Bazvalan: Si no li tornan la companyera mon colom se morirá: vaig á veure si 'l oviro pel forat de la clau de la porta.
  Lo Brotaēr: Aturat tu no pots mirar, hi aniré jo mateix á véureuho.
  (Entra y torna á eixir.) Hi he entrat al hort y no hi he trobat á ta colometa mes si hi he vist moltas flors, lilas, englantinas, y sobre tot una