Pàgina:Carta enviada a vn Caualler de esta Ciutat, donantli noticia del asalt que volguè dar lo enemich a Gardeny (1644).djvu/4

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


un punt que parexia un terratremol sentint grans tirs de artilleria, y mosqueteria, no sols del nostre camp, pero se sentia tambe de Balaguer, y de molt mes lluny, estiguerem tot lo dia sospesos per no saber cosa fins vuy, y la relacio adames de altres personas han donat auis de tot lo que passa, se sap pera una persona molt coneguda de v.m. y es lo que porta los auisos de Lleyda, casi totas las senmanas sens que may sie estat descubert ni conagut per lo enemich, y la carta que ha portada del Gouernador de la plaça al Señor Virrey, conforme ab la relacio del portador, y de alguns que sen son passats, y passan cada dia, que feran los morts del enemich ab las tres batallas del Diuendres, del Diumenge, y del Dimarts de vuyt a nou cents, y molts de pressos, y segons diu no prenen sino cabos, que dels altros non fan cas per quant lo General Silua nols vol trocar dient que ya sels trobarà en Lleyda prest, los nostros arriban allà ahont te lo enemich la artilleria, y no sabem lo quey aurà agut, si serà enclauada ho no, y dita artilleria la tenen del pla enues lo Picat antes estaua al pont que ells tenen fet junt al muli de Seruia, los nostres diuen seran los morts deu, y alguns