Pàgina:Chronica o comentaris del rey en Jacme primer (1873).djvu/15

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


loní Joaquim Llatzer Bolet quí l'heretá de son pare Pere Pau Bolet; en son poder se trobava aquest llibre quant don Jaume Ramón Vila ne feu traurer en 1619 la copia que's conserva en la Biblioteca Prov. y Univ. de Barcelona y ho explic aaxis en una Introducció de la que transcrivim lo següent: (fol. 2.º volt. 2.ª ratlla.)
 «Y axí entre altres papers y escriptures autenticas y verdaderes que pera averiguar estas veritats he cercades y son arribades en mon poder fonch un llibre de la historia del Rey Don Jaime de Arago primer de aquest nom cognomenat lo gran conquistador y venturos: lo qual me dexà un Cavall desla Ciutat de Barcelona anomenat Joaxim Llatzer Bolet que era un llibre molt antich de sa casa escrit de ma en pregamí de lletra molt antigua y conforme me hauía certificaat molt temps habans son pare Pere Pan Bolet que hera persona versada en historia, fonch copiat lo seu llibre del original que lo mateix Rey Don Jaime escrigué de sa propia ma que esta recondit en lo monestir de sancta María de Poblet del ordre del cistell situat en aquest principat de Cathalunya com ja en alguna manera consta de altra part per las darreres clausu-