Pàgina:Chronik des edlen en Ramon Muntaner (1844).djvu/566

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

pres lo comptat Durgell e tota la baronia de sent Dentillo, e tota la baronia de son pare en Gonbau: e cascuna destes baronies son gran casa. E axi fo molt be muyllerat de dona molt noble e molt rica: e fo de les pus sauies dones del mon, que de la sua sauiesa se poria fer un gran llibre, e fo molt bona chrestiana, e feu molt de be en sa vida a honor de Deus. E daquesta dona hach lo senyor infant que sobreuixque a ella dos fills molt graciosos, dels quals ha nom lo major infant en Pere, e lo menor infant en Iacme; e hach una filla, la qual es regina de Mallorques, que axi poca com era de edat de V anys, la donaren per muller al senyor rey en Iacme de Mallorques: e tot aço se vae acabat en la sua vida. E puys, axi com a Deus plague, la dita senyora infanta, muller del dit senyor infant Namfos, passa desta vida a la ciutat de Çaragoça lo darrer dimarts de huytubri del any MCCCXXVII, e fo soterrada lendema, que fo festa dels benauenturats apostols sant Simon e Iudes, en la esgleya dels frares menors de Çaragoça. Deus per la sua marce haja la sua anima, axi com de beneyta e sancta dona deu hauer; que ella fo combregada e pernoliada e moltes vegades confessada, axi com aquella qui era molt catholica e graciosa a Deus e al mon. E axi la volch Deus en son regne nina e joue, e en la dita ciutat de Çaragoça fo feyt per ella gran dol e gran plor. E axi fini sos dies al seruey de Deus, axi com a ell ho plach ordonar.

Laltre fill del dit senyor rey en Iacme Darago ha nom linfant en Ioan, lo qual es arquebisbe de Toledo, hu dels millors chrestians del mon, axi quen sa vida fa Deus virtuts per ell; que ell es dels pus graciosos prelats del mon, axi en preycar, com de totes sciencies e de totes altres gracies bones que sant senyor e bo e honest deu hauer. Deus per la sua marce lo mantenga.

E lo quart fill ha nom lo senyor infant en Pere, lo qual es molt gracios e saui senyor, e molt soptil dels pus soptils del mon, tant joue de totes bones sauieses complit. E lo senyor rey son pare al heretat e feyt tant, que la feyt compte Dampuries e Ribagursa [1], e cascuns daquests comptats son nobles e bons; e encara quel deu eretar de molt noble castell e molt noble lloch en lo

  1. Ich habe ohne Anstand die Variante aufgenommen, die durch cap. 295 bestätigt wird. Der Text gibt Roseyllo.