Pàgina:Comedia del Rey Matarot y la Infanta Tellina o siga Secret de peixar tellines y masa de matar les rates (1809).pdf/11

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
Si en sa casa no estiguera

Yo sé no parlara tant

Perque li embocara el guant

Enmich de la cervellera.

Mes yo sé que Matarot

Pendrá severa vengansa

De aquesta mala criansa

Que ma fet este arriot... .Sen va.

Tofiu. Yo mire que asó va mal

Y que ha de haber calvisó

Per si acás tinc ocasió

Vach a esmolar lo puñal... .Sen va.

Ixen la Infanta Tellina y Piula.


Piula. Alegrat un poquet no tamoines

Lo enteniment pedras si tenrosines.

Tellina. Ay Piula amiga com he de alegrarme

Si em te mon Pare el peu sempre al ferrarme

Sempre he de estar tancada

Sense poder eixir una vegada

Al sol ni á la serena

¿Com vols que estiga alegre en tanta pena?

Una dama com yo, no es trista cosa

No tindré qui en lo niu li fique brosa.

Piula. Calla calla no plores

Que pot ser que antes que pasen moltes hores