Pàgina:Comedia del Rey Matarot y la Infanta Tellina o siga Secret de peixar tellines y masa de matar les rates (1809).pdf/12

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
Estigues ya casada

Perque hui ha vengut una embaixada
Que Matarot á demanarte embia.

Tellina. Aixó que fora que bé me sabría

¿Y quin nom dius que té eixe quem demana?

Piula. Matarot de la China ó de la Chana
Tellina. Matarot? may quin nom cosa es molt llecha

Pues si en mi es vol casar, com no em festecha.
Mal nom te pera dames
Deu me lliure decaure entre ses cames.
¿Y tu Piula las vist?

Piula. Si, moltes voltes.

Pelant foches lo viu per carnistoltes
Y atra volta el vach veure per allá en cotes
Estava en un sequiol peixcant granotes.

Tellina. ¿Es home de bon tall de bona trasa?
Piula. Escoltam y et diré tot lo que pasa.

Lo Rey Matarot señora
Es home tan ben tallat
Que no ya en tota la lloncha
Qui li pose el peu davant
Ample de pits, gros de espales
Los muscles com un bastaix
Los brasos com dos biguetes