Pàgina:Comedia del Rey Matarot y la Infanta Tellina o siga Secret de peixar tellines y masa de matar les rates (1809).pdf/18

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
Y ab ell, pues eres discret

Tot lo que vullgues farás.
En mon nom pencha y despencha
Fes nous fueros nova lley
Posa sises, pechos, tacha,
Sols en señal de ser Rey
Em reserve la borracha,
Que en donasió universal
Es be que en ella repare
Per la autoritat Real
Y ser consell de mon Pare.

Grumet. Ton Pare fou gran pardal

Y en tot lo temps que vixqué
Perdé la borracha de ull.

Matar. Fer son negosi sabé

Y aixi Conde fer yo vull
A sa imitasió també.

Grumet. Que eres son fill be es coneix

Lo enteniment com un cosi
Tens, en cuatre dits de greix.

Matarot.. Tornant á nostron negosi

Vecham com se mata el peix.
Ves á buscar un vestit
Pera que nostra invensió