Pàgina:Comedia del Rey Matarot y la Infanta Tellina o siga Secret de peixar tellines y masa de matar les rates (1809).pdf/25

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
Tabalada. Pues cridalo borinot
Sorollamelo. Señor pera matar rates

Suc de fava y albercocs

Tabalada. Nom sigues tan bachiller

Fes lo que et mane virot.

Sorollamelo. Per deu que el Rey tabalada                      sen va.. ap..

Es grandisim tabalot.

Tellina. Si es Matarot el que pasa                      ...ap.

Si fos esta la invensio
Ara el ficarán en casa
Si es ell, venturosa só
Pues haura acertat la trasa.

Tabalada. Si este home fos tan valent

Que les rates em matás.
No se en lo ventre que em sent
Que el cor me esta fent tris tras.

 Ixen Sorollamelo y Matarot

Sorolla.. Ya tens asi al Rey present
Matar. Que em mana ta Machestat?

Que em te llansat á tes potes.

Tabala. Home deu te ma portat

Pera matarme unes rates
Vull quem servixques de gat.

Tellina. Per vida mehua que es ell                    ... ap.

Per les señes el conec

Matarot. Ya el tinc agafat del bec                    ... ap.

Y á Tellina en lo llibrell.