Pàgina:Comedia del Rey Matarot y la Infanta Tellina o siga Secret de peixar tellines y masa de matar les rates (1809).pdf/39

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
Que son com en laigua el peix

Que cuant pensa u que es segur
Sinse ningun ducte el te.
Fica la ma y en un punt
Se li esmuñ y no pareix.
Yo que enamorat de Piula
Un titilimundi fet
Ma rrisqui á entrar en palasio
En lo perill que ya es veu
Pensant posarli el canó
Que porte pera el intent
La encontre feta un dimoni
En lo meu amo Grumet
Y ell torbat com llall y oll
No pot parar asó en bé
Yo no he de tindre el fusil
Alla dins men entraré
Y com yo trobe la cuina
Liberamus dominé.
No conec amo ningú
Ya suponc Tofiu que tens
Este moro en la estacada
Aferra el canó y á ell
Ixca ó no ixca la bugada
Mes que quede sens sendrer