Pàgina:Comedia del Rey Matarot y la Infanta Tellina o siga Secret de peixar tellines y masa de matar les rates (1809).pdf/41

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
Ó si ha caigut lo piló.

Descalsat eixes sabates
Entra sense fer rumor Y no espantes á les rates

Torrall.. No tingues pena señor

Que no son tan grans mes pates.
Yo entraré de puntelletes
Que no em sentirá un mosquit.

Tabalada.. Si este home de les boletes

En lo que ha promés ha eixit.
Ell te per seu bones tretes
Y pareix també home honrat
Y cumplirá exactament
En lo que se li ha obligat
Si no vol estar calent.

Sorrolla.. Señor vostra Machestad

No ha tengut chens de rao
De comprarse en sos dines
No poder dormir de por
Este diable de rater
Y sabent molt be que yo
Tenia una medecina
Com os vach ya dir á vos
Y may volgueren oirme
Sent aixi que molts autors
Porten pera matar rates