Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/101

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


mens de mar. E forenhi presents lo dit infant En Pere, que dix: que pus lo rey de Mallorques era alli, quey prenguéssem terra; e tots los altres richs homens, qui digueren que be deya. E acordam ques partissen les galeres per pendre terra en quatre partides; e en la una, ço es, en la sobirana, e a ma squerra, al entrant del dit port, devers la mola Dandraig, en lo puig major, anam Nos ab quatre galeres; e lo dit infant ab don Pedro de Exerica en laltra part, ço es, en la plage devers lo puig que es lo port de Paguera e de santa Ponça, ab xvii galeres; e en laltra part era el almirall, ço es, entre lo puig hon Nos entram pendre terra e la platge hon la pres lo dit infant, ab xiiii galeres. E mossenyer Phelip Boyl e En Bernat de Ripoll e Joan de Boyl e daltres de nostre estol, ab quatre galeres, anaren dret a santa Ponça endret de la major flota del host del rey de Mallorques, e aqui costaren les popes en terra e faeren semblant de pendre terra per tenirlos a noves e empatxats.

 Cap. ii. E en lo diumenge apres seguent que fo lo xxv en dia del dit mes de maig, en hora de alba, msssenyer Lop de Gurrea nostre cambrer major despertans e dixnos: quens levassem ens guarnissem. E de continent faemho. El almirall havia ja feta la crida que tothom se apparellas a la batalla real la qual hac dada per manament nostre. E totes les nostres gents se embarbotaren; e Nos e totes nostres companyies nos guarnim ens apparellam. E tothom almorza un poch. E lo rey de Mallorques ab ccl tro a ccc homens de cavall e ab xv milia tro a xx milia homens de peu tenia stablida tota la ribera de la mar, del cap de sancta Ponça tro a un puig davant Paguera, qui ha nom Andreiol prop la mola Dandraig. Mas lo dit rey estava a sancta Ponça hon era pus avinent de pendre terra. E Nos fem metre partida dels servents nostres, almugavers, car tots noy podien caber en les galeres e en barques de panescal de les naus, per metrels en terra. E los qui romangueren en naus tiranse los cabells e les barbes, e faen gran dol per tal com no podien venir als affers ab Nos. E hora de prima, totes les nostres galeres faeren llur via, cascuna al loch hon eren ordenades; e la nostra galera, ensemps ab tres daltres, faeren la via de la muntanya que es davant Paguera. E aqui doná scala en la roca de la dita muntanya, primerament