Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/103

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


dessus dites veeren fugir lo dit rey de Mallorques ab totes les sues gents, exiren en terra cuytosament, e trobaren la tenda del dit rey e una altra ab taules meses e vianda apparellada e alguna veixella e joyes e diversos arnesos; e prenguerenso tot. E es ver, segons que dessus nos fou retret per lo noble En Bertran de Fonollet e per daltres qui en aquella hora eren ab lo rey de Mallorques, que aquell diumenge mati ell volch oir missa en la sua capella que tenien alli, e tant ne cercaren los capellans, que no si troba hostia ab que poguessen sacrificar. E no poch oyr missa. Car lo dit En Bertran de Fonollet, en aquell encalç, fo pres per los nostres.

 Cap. 12 De continent que la batalla fon vençuda, haguerennos apparellat lo nostre cavall; e ensemps ab lo dit almirall, qui fon vengut a Nos ab companyia de cavalls armats, que hac treta del uxers, ab la sua senyera, car la nostra no ley havien treta encara, e ab mossen Galceran de Bellpuig majordhom nostre, qui fo ab Nos tantost ab son cavall armat, cavalcam, e diguem als barons e cavallers quens seguissen a peu, e quens perdonessen perque Nos cavalcavam, car no erem bon pao; pero que Nos los esperariem en la plage cavalcant, e james no partiriem de aqui tro fossen tots ells ab Nos. E tots nos respongueren quels plahia, e que ells nos seguirien a peu. E Nos anam tan suau que ab ells ensemps nos ne anam tro al puig, hon Nos attendamnos en un puig aqui mateix davant Paguera. E aqui faem cavallers lo noble En Joan Ferrandez de Luna e En Gonçalvo Xemenez Darenós, Nartal de Fosses e En Jaume Desplugues. E tot aquell dia reposam aqui ab nostres gents, e faem traure tants cavalls com poguem. E los almugavers corregueren per la terra e manaren molt bestiar gros e menut, de que les nostres hosts hagueren compliment de carns. E la alegria fo gran de la victoria que Deu nos havia donada. E noy perdem sino un hom de peu e naffres que alguns de les nostres hosts, mas fort pochs, prengueren, e a pochs dies eren o foren gorits.
 E en aquest dia foren acabats de traure tots los cavalls e los arnesos; mas no faem traure viandes sino les que haviem menester. En lo dit jorn mateix vench a Nos En Francesch Carroç rich hom de Valencia ab una galera, en la qual ven-