Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/109

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


 E en lo dissapte apres seguent xxxi dia de maig que fo la vespra de Cinquagesma, per ço com Nos e les nostres gents enviavem a Portupi, volguem saber de la ciutat llur enteniment clar sobrel retiment de la ciutat, car haviem alguna sospita, com nos digueren que per la ciutat estava la gent armada e embarbotada e stablida per los portals e per los portells e albercs. E trametem el infant En Pere e don Pedro senyor de Xerica ab los prohomens de Barcelona e alguns altres de nostre consell, ques faessen prop la ciutat e parlassen ab los prohomens de aquella. El infant ab los altres dessus dits anaren vers la ciutat tro a una torre derrocada antiga que sappella la torre den Carroç davant lo castell de Bellver. E daqui trameteren En Ramon Sicart secretari nostre als prohomens e troba los dessus dits missatgers e los jurats e alguns missatgers de la dita ciutat qui venien ja vers Nos. E parlaren molt ab lo infant e altres dessus dits sobre la manera del nostre entrar e del homenatge quens havia a fer. E finalment apres moltes paraules tots ensemps tornarensen a Nos qui faem hora nona en la esglesia de sanct Nicolau de Portupi. E tantost que digueren que venien e eren aqui per fernos lo homenatge, levamnos de taula e isquem en un porxe de la esglesia; e seguemnos en un pedriç. E los jurats de la dita ciutat, ço es, Narnau de sancta Cicilia cavaller, Pons G. Sorvi, Arnau Burgues, Ramon de Salelles, Pere Darbucies, Guillerm Descalç, ciutadans, per nom de la ciutat e del regne de Mallorques faerennos homenatge e sacrament de feeltat, e Nos confirmamlos llurs privilegis e libertats antigues els ne atorgam de novelles ab sagrament. E tantost los dits jurats e los altres missatgers e prohomens de la dita ciutat se partiren de aqui, e Nos tornam a nostre dinar, e tantost que som dinats, sens armes, segons era ordenat e atorgat a ells, a gran instancia y publicacio llur, per tal quel poble no sesglayas ne sespantas, e ab totes nostres gents, esceptats los almugavers, que haviem fets recullir en les naus, segons que dit es, cavalcam en nostres cavalls e entram en la dita ciutat. E Nos al entrant de la ciutat erem vestits a la manera tiesa de drap maytedat, ço es, la una part de vellut vermell e laltra de drap daur; axi que, erem fort prim vestits per la calor del estiu. E anarem ab lo cap descubert; empero ans que Nos entrassem, tremetem primera la