Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/178

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
LIBRE QUART
En ques tracta dels affers de les unions que les gents nostres de Arago e de regne de Valencia faeren contra Nos, les quals finalment, ab la ajuda de nostre senyor Deu, foren destruydes e anullades, segons ques segueix, E aqui estiguem per algun temps ordenants que certes galeres estiguessen en mar per guardar les marítimes, de enemichs, qui soven nos donen damnatge. E axi sia a tothom manifest com en aquest quart libre es declarat en qual manera los nostres gents dels regnes de Arago e de Valencia, ço es, barons e cavallers e locs dels ordens, e ciutats e viles, quaix per major partida, faeren contra Nos unions; les quals, per tal com procehien de gran injusticia, e aparechho be, a la fi Nos, ab la ajuda de nostre senyor Deu, qui es endrecador de tots aquells qui amen justicia e veritat e en ell han ferma esperança, destruhi e anulla en tot, e corregi e castiga per via ordinaria e justa molts de aquells qui les havien començades e tort hi tenien, segons que largament en lo present quart libre es recitat e escrit, e segons que en la fi del terç libre es contengut, Nos, leyxats en stament los comtats de Rossello e Cerdanya, partim de Perpinya e venguem a Barcelona, e aqui estiguem per alguns temps, ordenants que certes galeres estiguessen en mar per guardar les marítimes de enemichs qui sovin les davan damnatge.


 Cap. primer. Partim de Barcelona e anamnosen á Valencia, e la reyna nostra muller anassen a Poblet, per tal com era prenys e no poguera sofferir lo treball nel affany del cami vers Valencia. E nos estants en la ciutat de Valeneia haguem ardit que la reyna era greument malalta, en tant que no li asmava hom vida, majorment per tal com era prenys. E Nos de continent partim de Valencia, tenint lo cami vers Poblet, e trobam, merce de Deu, nostra muller millorada, e, ab la ajuda de Deu, desliurada del prenyat. E per tal com eren grans calors estiguem en Poblet quaix tot lestiu. Estants aqui