Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/186

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


dins moltes persones. Por lo cual combatiment la nit seguent aquells de la stablida començaren a fugir, y los nostres sabents aço entraren en la dita vila, hon fou feta gran mortaldat daquells del dit En Jaume de Montpeller, car aquells que no podian attendre lla hon era llur senyor, volents escapar per altra manera, metiense en lo flum de la Teht e aquis negavan, car laygua era gran, axi que entre morts per lo dit flum e morts per coltell aquella nit ne moriren mes de cent cinquanta; e aquells qui eran romasos; axi com eren homens vells, e fembres e infants forense recullits en la esglesia del dit loch; e molt mes a quaix tots foren morts, sino que la roba e riquesa de dit loch afalaga los combatents; de la qual cosa tots foren enriquehits. E Nos sabents lo dit ardit lendema, tro ab huvtanta homens de cavall qui foren conseguits, entrels cuals fo linfant En Pere comte de Ribagorça y de les muntanyes de Prades, En Poncet, vezcomte de Cabrera fill de mossenyer Bernat de Cabrera y En... de Queralt, tenguem nostre cami vers Conflent; e aquel dia venguemnosen al loch de Sanct Joan prop lo Volo; e aqui sabem quel dit Jaume de Montpeller qui era a Arria se volia combatre ab los dits hosts del dit nostre gobernador qui seren attendats prop Codolet. Perque Nos la nit seguent tramettem sexanta homens de cavall daquells que ab Nos eren, en ayuda de les nostres hosts, de les quals fon cap lo dit vezcomte de Cabrera; y per tal com era fort jove, donamli per consellers alguns cavallers antichs; e Nos romanguem aquell dia e lendema en lo dit loch de Sanct Joan. Y encontinent passada la dita festa, partem daqui e venguemnosen fins a Tuhir; e aqui sabem quel loch de Morqueyans e de Prada e de Codolet seren retuts al nostre governador, y quel dit En Jaume de Montpeller era vengut de Cerdanya, hon era anat per pendre a Puigcerda. Mas, merce a Deu, foli contrastat molt vigorosament; pero combatelo, hey perde tres homens de paratge e algun de peu. Y encontinent, bon mati, partim del dit loch de Tuhir, per seguir nostre cami vers lo dit Jaume de Montpeller, ab cor de que sins esperas quens veessem ab ell. Mas, haguem ardit en lo cami quel dit En Jaume de Montpeller, ah tot ço que poch haver de Vilafranca de Conflent, a gran sa deshonor, era fuyt en la terra francesa; la cual cosa nos desplach molt, com axins