Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/187

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


fo escapat. Empero los castells de Arria y de Puig-Balladors, e alguns altres de les dites sues gents, romangueren stablits. E Nos aquell dia venguem al monastir de Sanct Michael de Cuxa, prop de Vilafranca de Conflent mija legua hon estiguem catorze jorns, per cobrar a nostra ma totes les forces e los lochs del dit Castello de Cuxa, qui eren romasos establits per lo predit En Jaume de Montpeller; e entretant fa em enderrocar totes les forses de Codolet, de Prada e de Marquexanes, per tal que daqui avant per semblant cas ne per altre no sen pogues venir damnatge; y que si en cor hagues de tornar no si pogues receptar. E totes les forces quel dit En Jaume havia preses, a nostra ma foren cobrades, exceptat lo dit castell de Arria de nostres gents assetiat vemguemnos en Perpinya.

 Cap. 3 Apres pocs dies lo dit castell de Arria se rete; e per posar en bon estament les torres estiguem en Perpinya ben prop de un mes Les cuals posades en bon estament, partim de aqui e venguemnosen a Barcelona. E aqui acordam sobrel fet de nostres gents de Arago e de Valencia que, segons que es dit, havien feta unio e colligacio. E finalment haguem de acort quens en venguessem a Çaragoça per tenir corts als aragonesos, qui moltes e diverses vegades nos havien protestat; e entenents quels affers ne valguessen mes aquella llur malicia ne fos mils asimplida, perque, partim de la ciutat de Barcelona, e venguemnosen a Montblanch, hon trobam mossenyer Michael Perez Çabata, lo cual haviam trames per missatger als de la Unio de Çaragoça. E feta a Nos relacio de aço per que li haviem trames, manamli que sen hi tornas altra vegada ab letra de creença, la cual fo aytal en acabament: que com a Nos fos dat entenent que alguns richs homens de Arago, quant entrassem a Çaragoça, nos deguessen posar las mans sues al banc del fre de nostre cavall hon cavalcassem y que per força nos menassen a Sanct Salvador; e si negun de casa o altre hi contrastas, que moris incontinent; y que partent de aqui nos menassen a la Aijafaria; y que nons leixassen veure nengu de casa nostra; e Nos maravellantnos molt de aquesta cosa, car aço fos contra llur fe; per la qual cosa, mossen Michael Perez Çabata demanas e hagues guiatge a Nos y aquells qui eren ab Nos. Lo dit mossenyer Michael Perez Çabata