Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/188

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


partint de Nos, continuam nostre cami a la ciutat de Leyda hon nos foren missatgers de Unio, quin requeriren per part de la Unio que deguessem anar a Çaragoça, no quens posassen la ma al fre de nostre cavall, ne fer les altres prop dites coses, com no fossen veres, e que qui quens ho hagues dit e dat entenent no deya res, y que eren prests e apparellats de salvarne llur fe. E noresmenys se daven maravella gran de Nos, qui demanavem de la Unio, guiatge; e daço eren fort dolents, com fos estranya cosa, que senyor demanas guiatge de sos vassalls. E Nos faemlos resposta: que al dia quels haviem assignat per tenir corts en la ciutat de Çaragoça, ab Deu aydant, hi seriem.
 E entretant Nos estant en la ciutat de Leyda acompanyats de molts barons e nobles de nostres terres, dos cavallers estranys de Castella e de Navarra per part de la dita Unio de Arago, passant per Leyda, anaren al infant En Pere honcle nostre per desafiarlo, per tal, com request per la dita Unio no havia volgut fermar aquella. Lo qual infant, per manament nostre, venia a Nos, e trobamlo en lo monastir de sanctes Creus. Mas per reverencia dels reys quey jaen, nol volgueren desafiar aqui. E Nos sabent aço, tremetem un porter als dits cavallers, manant aquells, que ans que plegassen al dit infant se veessen ab Nos. E ells respongueren al dit porter, que leguda cosa era caseu donar desafiament; e nol volgueren obeir als nostres manaments.
 Nos apres poch dies partim de Leyda per anar a Çaragoça e per tal com no era vengut lo dit Michael Perez Çabata, lo qual haviem trames als de la Unio per la raho dessus dita, anam rodejant per Tamerit e per Litera e per Monço, sperant lo dit mossenyer Michael Perez Çabata. E nos estants a Montço, lo dit mossenyer Michael Perez Çabata trames a Nos un fill de cavaller ab letra sua, en quens faen saber que per tal com ell no era ben delitos, nos deguessem acostar vers Carenyena, hon era romas per lo seu accident, e aqui recontarnos hia sa missatgeria. En la mitja nit Nos partim de Monço axi que som, al sol exit, a Sarenyena, hon era lo dit mossenyer Çabata quins dix in effestu la resposta de la missatgeria, segons que jans ho havien dit los missatgers de Çaragoça. Puix landema partim de Saranyena e anamnosen dret a Çaragoça,