Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/195

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


fora entraren mnrmurant. E Nos e tots aquells qui eren ab Nos y les gents de peus nostres, e axi mateix tots aquells qui eren tornats a la nostra part, dels quals haviem ja pres sagrament, homenaige e seguretat que nos serien bons e leals, estrenguemnos ab los coltells en la ma. E axi, levamnos e isquem defora, e anamnosen a Laljafaria. Y segons quen apres sabem, com sos en som tornats, digueren aquels de la Unio: — Be appar que gran liga hic es feta com lo senyor Rey ha dites aytals paraules. — Y estant en aquestes paraules ells lavaren les corts e anaren cascu a ses posades.

 Cap. 4 E Nos haguem de consell de mossen Bernat de Cabrera quens en anassem secretament, e que leixassem encorrer les rehenes e que faessem compte que en batalla los haviem perduts. Y en aço acordam, y per inspiracio de Deu y que trobam de consell que encorrent les rehenes seria gran mal e mal exemple que en fe nostra morissen; trobam de consell que molt mes valia atorgar tot quant ells volien que sino si les leixavem encorrer: puix que per via darmes ho enteniem a defendre. E finalment axis feu, quels atorgam tot quant ells volien. E com ells ho hagueren per atorgat, licenciam les corts, e tantost partimnosen per anar en Cathalunya y per haver gents de cavall y de peu per combatrens ab ells. Pero ans que partissem de Çaragoça les dites rehenes foren liurades e tornades en nostre poder.
 E axi mateix, un dia abans que partissem, requeriem los consellers quens havien donats per la Unio quens seguissen, y ells nons volgueren seguir, dient entre si mateixos: que sins seguien, com los haguessem vers Leyda, matar los hiem; y per ço nons seguiren. E Nos partimnosen y tenguem nostre cami, per anarnos en Cathalunya. Y mentre que forem cavalcats, tots los de la Unio e molts daltres foren vers Nos cavalcants, volents ells delliurar ab Nos llurs affers. E Nos diguemlos: — Vuit mesos ha que som açi, e nons havets volgut res dir, ne delliurar vostres affers: certes, nous poriem ara delliurar. — E cavalcam. E companyarennos tro a la barca de Gallego; e alli voliennos prexivolar; e Nos descavalcam e passam la barca, e no esperam lo mul, ans nos en anam a peu tro a la torre del Penyes. E com som alli vench a Nos lo mul e cavalcam y ten-