Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/196

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


guem nostre cami; y ells quens veeren passats, tornarensen que no ni passa nengu. E aquell dia mateix nos en anam a jaure a Pina; y en lendema nos ne anam a jaure a Capdasens. Y en lalttre dia seguent anamnosen a jaure a Fraga. E com fom a vista de Fraga, mossen Bernat de Cabrera nosdix: — Senyor, veets aquell loch? — E Nos li diguem: — Hoc. — Donchs de Cathalunya es. — E Nos en aquella hora diguem: — O terra beneyta poblada de leyaltat: beneyt sia nostre senyor Deu quins ha leyxat exir de la terra rebella e malvada, maleyt sia quiy mir mal, car aximateix era poblada de leyals persones. Mas, be havem fe en nostre senyor Deu que la tornarem a son estament e punirem aquells quiy miren mal. — E com forn en Fraga, alli dormim aquella nit, e lendema anamnosen jaure a Leyda. E alli acordam de ternir corts als cathalans; e aço per cor de satisferlos a tots greuges y de acostarlosnos, per ço que ab la ajuda llur Nos poguessem destruir los malvats rebelles de la Unio. Y per ço com lo infant En Jaume era poblat alli, tements que alguns de la ciutat, per favor sua, nons torbas les corts, o algun avalot no si mogues, acordam de tenir les dites corts en Barcelona, e axis feu. E som som en Barcelona que començam a tenir les dites corts, apres poch temps vench alli lo dit infant En Jaume, fort mal apparellat de malaltia, en tan que com Nos isquem a reebrel, com entravem en la ciutat, un hom fahia jochs per alegria, que passaba e anava de part a part del carrer per un fil prim, e Nos li diguem: — Frare, veets aquests jochs? — E ell dix: — Senyor, no veig res — E tantost com fo en la posada sua gitas en son lit e a cap de alguns jorns rete la anima a nostre senyor Deu.
 E Nos tenents les corts, un jorn haguem ardit que la infanta de Portogal era venguda per complir lo matrimoni ab Nos. E tantost prenguemla per muller. E en la nit seguent mori lo dit infant. E fo soterrat en la esglesia del monastir dels frares menors de Barcelona.

 Cap. 5 E apres los affers del nostre matrimoni foren acabats per la manera dessus expressada, haguem ardit de les parts de Valencia, que aquells qui havien començades les Unions en lo dit regne se eren fort agraviats com la reyna nostra muller, venint de les parts de Portogal ab galeres del