Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/198

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


merlench e alguns juristes. E los de Murvedre tractaren tots dies ab los de Valencia, e veents que la nostra companyia sen era anada, feren gran avalot un diumenge, en hora quel sol se volia pondre; e tota aquella nit nos faeren guardar a be mil homens lalberg hon posavem. E com vench per lo mati diguerennos que a Nos convenia quens en entrassem a Valencia per nostra honor e profit. E Nos veents que als noy podiem fer, cavalcam e fem nostre cami vers Valencia, axi com ells volien. E tota vegada entorn de Nos vengueren delis per lo cami be mil homens armats tro fins que som passats Puçol. E aqui trobam linfant En Ferrando ab tots los de la Unio a cavall e a peu, gran gents, tots armats. E los de Murvedre cridaren altes veus: — Velvos aci: guardaulo be, car nosaltres be lhavem guardat. — Y per aço que la reyna nostra molt cara muller romania detras, alguns delis anarenhi per companyarla, e Nos entramnosen a Valencia, y de continent los dits jurats de Valencia e altres qui eren venguts a Nos per fernos reverencia e a la reyna muller nostra, treballantse de reebrela honorablement en la ciutat axi com a novella senyora e reyna. E apres pochs dies entra en la ciutat, e fon feta a la dita reyna solemne festa, axi com de les altres reynes es acostumat. E ladonchs era en la ciutat la reyna dona Elionor madastre nostre e linfant En Ferrando fill seu y germa nostre.
 E apres alguns dies que som entrats en la ciutat, veents que ab Nos no havia romas nengu ab qui bens poguessem aconsellar, acordant per Nos mateix que com aci en la ciutat de Valencia fos mossen Vidal de Vilanova commanador de Muntalva, lo qual era hom fort antich e era estat dels principals conselladors de nostre avi lo rey En Jaume, que ab aquell prenguessem nostre consell. E per tal com per sa gran antiquitat e per ço com era apassionat de malaltia en los peus no podia venir a Nos, fem missatger entre Nos y ell un net seu, qui havia nom Ramon, lo qual se era nodrit tostemps ab Nos, e daqui avant, tota vegada que los de la Unio nos dehien res, aturavemnos acort, segons que lo dit mossenyer Vidal nos trametia a dir si fahiem la resposta.
 Esdevenchse que lo diumenge ans del ram intitulat Dominica in passione teniem una taula de junyer en la rambla davant lo nostre real; e alguns de aquells de la gent qui era aqui