Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/20

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


dels altres purs homens: que no som bastans quant es de part nostra a algun bé, perqué, diem las paraules Non nobis, Domine, non nobis, ço es, no a Nos per nostra propria prudentia, no a Nos per astutia del nostre poble, no encara a Nos per nostra subtilitat, no a Nos per dictament dels nostres consellers, no a Nos per la multitut del poble a Nos subjutgat, no encara a Nos tots del real linatge, no a Nos per diversitat de nations a Nos subjugades, no a Nos del orde dels cavallers qui porten la creu, no a Nos per las companyies dels pahons, no encara a Nos del regne de Arago nadius, no a aquells qui daltres regnes e terres son venguts en ajuda nostra, sia donada e attribuyda gloria, com tots no som sino pols e terra, e som poble del senyor quins ha creats e ovelles del seu paximent: (ut habetur psalmo LXXVIII). E per aço havem esser per ell guiats e endressats, e per tal a ell deu esser donada la gloria e honor, perque lo thema sed nomini tuo da gloriam, hon se demonstra deguda exaltatio a la supernal majestat, com al Creador es deguda la gloria e honor, per tal com ell sol es infinit en potentia, perque algú no li pot contrastar; sol inmens en sabiesa, perque tot be ha dell devallar; sol piados e misericordios sens mensura, perque ell ha de miseria, tribulatio e affanys el hom delliurat; sol eternal e inmortal e immutable, sens tot defalliment, perqué a ell devem molt honrar. Per ço diu lo Apostol (prima ad Thim. I capit). Regi seculorum immortali et invisibili soli Deo honor et gloria. Nos, donchs, rey per la sua gran e larga pietat regnant en lo regne de Arago qui havem reebudes diverses graties e multiplicades en nostra vida, de la bondat infinida del nostre Creador, havem pensat e proposat que aquelles haiam e deiam en scrits posar e ferne libre, no pas a jactantia nostra ne lahor, mas per tal quels reys succehidors nostres, legint en lo dit libre, e oint que diversos perills e multiplicades guerres de poderosos enemichs nostres per ferma sperança, e ab pacientia ensemps, que havem haguda en la gran bondat e misericordia del nostre Creador, havem passats e somne stats delliurats ab gran honor e victoria, prénguen eximpli que en llurs tribulations deuen sperar e confiar en lo llur Creador de qui venen tots bens, victories e graties, e supportar, e sufferir les dites tribulations ab gran pacientia quant Deu las dona, segons mossenyer sant Jaume