Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/206

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada. Cap. 8 Estant en los tractaments de les dites corts comença la gran mortaldat y tots los dies crexia, en tant, que en lo començament del mes de octubre se moriren en la ciutat tots dies mes de ccc persones. E Nos veent lo perill de nostra persona, parlam ab los de la dita cort que perlongassen les corts fins a la festa de sanct Marti ladonchs prop vinent y ques continuassen en la ciutat de Terol, com Nos ladonchs faem gracia als de Terol que la vila llur fos ciutat, esguardant los bons serveys que los habitants en aquella nos havien fets com james en lo dit loch de Terol no fo nomenada Unio ne aquella tampoch volgueren jurar, be quen fossen convidats y tambe menaçats.
 E la donchs la cort atorgans graciosament un morabati ho monedatge. Lo qual faem cullir per nostres commissaris en tots los lochs del dit regne, segons forma acostumada.
 E de continent que les dites corts foren prorogades, Nos pareim de la ciutat de Çaragoça y tinguem nostre cami vers Terol ab la reyna nostra muller que era malalta: car ja dies eren passats, li era començat lo mal, mas era millorada. E com som en Terol voliemhi aturar, car la mortaldat hi era ja quaix passada; empero estant aqui, vench a Pardo Casta e al fill de micer Rodrigo Diez, e moriren dins pochs dies daquell mal que lavors corria. Y per aquella raho y restaurar la reyna partim de Terol e anam a Exerica; e la reyna fou agreujada del seu mal, en tant, quen pocs dies passa desta vida, en lo dit loch de Exerica. E com fon feta la sua sepultura, tantost apres quens som dinats, cavalcam e anam a Sogorb, bon lo mal de la mortaldat era ja passat molt temps havia. E com som en lo dit loch de Sogorb haguem ardit quels de Valencia, jatsia quels majors regidors de la Unio fossen morts, empero daquests qui eren romasos, ni hac tants de llur mala intencio que reforçaren aquella Unio ab la host de la ciutat, ixqueren contra lo loch de Ribaroija ab trabuchs; lo qual loch era de mossenyer Ramon de Riusech majordom nostre. E apres anaren a Murvedre e robaren la judaria nostra; e altres diversos crims e mals que fahien e cometien per tot lo regne, tinent a Castello gent de cavall de que era cap En Berart de Canyelles; e corrien tota la plana; e noy haviem altre defensio sino la vila de Burriana que era tota nostra e hon james nos crida nes nome-