Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/214

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


ferma pau, y que per ells nos era proferta gran ajuda e avantatges. Los altres qui tenien la part de Venecia deyen que per ço com lo venecia nos feya grans avantatges de moneda y que ab ajuda dells nos podiem reintegrar de les males obres e grans damnatges quels Genovesos nos havien fetes e faen tots dies, car estant ab pau ab Nos, tremeteren xvi galeres a Sacer e ab barons Doria, qui allo havien tractat, tengueren assetiada la ciutat de Sacer ben viii mesos, e fora perduda sino quen Riambau de Corbera governador de la ylla de Sardenya mena eb si de Catalunya molta gent de cavall y de peu. E com fo en Sardenya ab daltra gent quil segui e ab ajuda del jutge de Arborea y den Joan de Arborea son frare qui personalment hi anaren, levaren lo setge. Y recitades e concordades totes aquestes coses en nostre consell lo qual ab major partida sesforsas lo dit mossenyer Bernat de Cabrera, fo acordat, que faessem guerra contra los Genovesos qui molt nos havien offesos y trencada pau sens deseximent algu que dat no havien. Y per ço no faem la confederacio ab los missatgers de Genova, qui tantost sen tornaren quaix menassant e dient que ells confiaven de llur fet en Deu y en la llur bona espasa.