Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/216

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
LIBRE QUINT
Lo qual es pretilulat «De la Guerra dels Genovesos» hont es contengut com lo dit rey en Pere feu confederacio ab los Venecians contra Genovesos y dels fets qui sen seguiren, e com apres lo dit Rey sen passa en Sardenya per castigar lo jutge Darborea e recobrar lo loch del Alguer ques era rebellat. E conte aquest quint libre cinch capitols.


 Cap. primer Com los dits missatgers de Genova sen foren anats, Nos fermam la dita confederacio ab los missatgers de Venecia reebents aquella en nom e veu del duch e Comu de Venecia E faem cavalcar un dels dits missatgers. E la dita convinença fon feta y fermada en aytal manera quel dit Comu de Venecia donas e pagas a Nos certa quantitat de moneda per cascuna de les galeres nostres, per pagar lo sou de la xurma y de la panatica e altres aventatges; axi empero que la armada nostra primerament faedora degues anar á les partides de Romania y mesclarse ab les armades del Comu de Venecia y fer la guerra contra Genovesos, axi com acordarien los capitans del senyor rey y del dit comu. Y fo elet per Nos en capita de la nostra armada En Pons de Santa Pau. E foren liurades, armades e be apparellades, vinticuatre galeres ques eran armades en breu temps en nostres mars, de les quals galeres no sen mena dit capita sino xxi, car les tres galeres ques eran armades en Valencia, no foren apparellades lladonchs com lo dit capita parti, perque, nos mesclaren ab lo