Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/219

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


del mes de febrer, y per mal recapte de alguns, e per ço com la batalla se feu desregladament y en temps desordenat, per la gran fortuna de mar que fehia, per la cual fortuna les galeres no vengueren per major partida en terra y sen perderen moltas; mas per la favor e ajuda de les gents de Contestinoble y del emperador recobrarenne algunes, ço es xi}, les quals lo dit En Bernat Dez-Coll ladonchs visalmirall y En Guillerm Morey y En Francesch de Finestres qui, segons que dit es, eren dats per consellers al dit capita del hostol real, saviament y endreçada sen torna en Catalunya ab deu galeres de les dites xi, car la una sen perde partida ab en Ramon de Sant Vicent qui sen portava la ossa del dit noble En Ponç de Sancta Pau capita, la qual galera se perde a port de Joncs, per x galeres de Genovesos qui novellament eren armades y entraven en Romania.
 Es cert e a Nos fon feta relacio per algunes persones dignes de fe que foren presents a la dita batalla e al regonexement de les persones quiy moriren, gran fo la gent quey mori dels Genovesos, e hahi molta gent morta de cap; e de rem molt en major quantitat que de aquells del hostol nostre y dels Venecians, en tant que estimavem que a hun home de cap quey hagues mort dels nostres, ni havia morts set o vuit dels Genovesos, e a hu que ni hagues mort de rem dels nostres y dels Venecians, ni havia morts cinch o sis dels Genovesos. Empero es cert quel dit noble En Ponç de Sancta Pau per los grans colps que habia presos en sa persona mentres feu la batalla, que a pocs dies apres seguents passa desta vida en lo dit loch de Contestinoble, hon fo honorablement soterrat.
 E apres que la dita confederacio fon feta per Nos ab los dits Venecians, Nos, per justes rahons, trametem deseximents al Duch e Comu de Genova, per tal com lo dit Duch e Comu, estants ab Nos en pau, aquella en diverses maneres nos havien trencada y fet contra aquella, robants nostres sotsmesos y faentnos guerra en Sardenya ab los barons Doria vassalls nostres, segons ja dessus es pus largament declarat; per la qual raho papa Clement VI, de bona memoria, nos escrivi molt afectuosament que Nos deguessem fer pau ab lo Comu damunt dit de Genova. E apres molts y diversos tractaments a