Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/22

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
LIBRE PRIMER
Tracta entre les altres coses de la conquesta de Sardenya, feta per lo pare del Rey En Pere stant infant e apres fon Rey de Arago appellat Nanfos o Alfonso.


 Cap. primer. Lo senyor rey Nanfos pare nostre fou fill del rey En Jaume e de la reyna dona Blancha filla del rey Charles avi e avia nostres. Aquests rey e reyna avis nostres hagueren en llur vida deu fills, ço es, cinch mascles e cinch femelles. Lo primer dels mascles qui fo primogenit hac nom En Jaume; e lo segon Alfonso, qui fo pare nostre; e lo terç En Juan e fo patriarcha de Alexandria e archabisbe de Tarragona; lo quart En Pere e fou comte de Rippagorça e Dempories; lo cinqué En Ramon Berenguer, e fo comte de les muntanyes de Prades. La primera de les femeles hac nom dona Maria e fo muller del infant don Pedro de Castella qui mori en la vega de Granada; la segona hac nom dona Constança e fou muller de don Joan fill del infant En Manuel; la tercera hac nom dona Isabel e fo muller del duch de Austria; la quarta dona Blancha e fou prioressa de Sixena; la quinta hac nom dona Violant e fo muller del Dispost de la Romanya. E per tal com Nos no enteném sinó dels regiments que a nostre honra e a profit de nostres regnes e terres convenen, axi pera tots los barons e cavallers, com vingueren a nostre pare, pus havem dit, quel predit infant don Jaume era primogenit e successor del rey En Jaume nostre avi, volem tan solament parlar daquestos dos, ço es, del infant En Jaume e de nostre pare, e lexarém a parlar dels altres nostres honcles e ties, per tal com no vendria a nostre proposit.
 E direm primerament del stament de nostre pare entro que hac lo dret de la primogenitura per les rahons que davall seguirán. Nostre pare lo rey Nanfos nasche en la ciutat de Nápols,