Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/222

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


dit viatge, e aqui preicamlos els amonestam els pregam justament que ells ab bon cor y ferm volguessennos servir en aquest fet y que fossen obedients al dit capita y faessen en tal manera llurs affers que Deu ne fos pagat y Nos ben servits axi com Nos confiavem dells. Y apres moltes de altres paraules bones quels diguem, invocat lo nom del Sanet Esperit, benehimlos, els senyam, els comanam a Deu y a la sua beneita Mare nostra dona Sancta Maria, y al benuyrat baro sanct Jordi, lo qual tost temps fo y es advocat de les batalles de la nostre casa de Arago. Y aqui mateix faem caballers lo noble En Elfo de Proxida y En Francesch de Vilarasa que entrels altres anaven en lo ditviatje.
 Lo dilluns seguent lo dit capita parti de la platja de Valencia ab la armada que se era feta y aparellada en Valencia, faent la via al dit port de Maho y com fos junt en lo dit port de Maho y hagues aplegat y regonegut tot lo nostre hostol, lo cual era de xxxxv galeres entre galeres y uxers y quatre lenys armats y cinch naus armades, tres castellanes y dues catalanes en lo qual habia certs homens a cavall entre cavalls armats y de la geneta y molts ballesters soberchs y molts diversos apparellaments de combatre, lo dit capita hac ardit de misser Nicola Pisa capita del duch de Venecia que ell era, xx galeres be armades, en lo castell de Caller. Hac encara cert ardit quen Riambau de Corbera gobernador de Sardenya habia pres castell Genoves, lo qual Genovesos tenien en la illa de Sardenya, significantu que vingues tost que Alguer sofferia gran destret de viandes. Diumenje a vespre a xviii de agost del dit any, lo dit noble capita nostre ab lo dit hostol nostre parti del dit loch de Maho y comensa a velejar y navegar faent la via de la ylla de Sardenya, axi quel diumenje seguent a hora de tercia, a xxv dies del dit mes de agost, lo dit hostol nostre arriba davant lo dit loch de Alguer salvament y segura y ab fort bon temps. E aqui lo dit capita nostre feu surgir tot lo nostre hostol esperant aqui lo dit misser Nicolo ab les dites xx galeres del duch de Venecia al qual ell habia tremes a dir que faes la via del dit loch de Alguer. Y aquell dia mateix lo dit capita nostre feu gitar y posar en terra tots los cavalls armats y de la geneta pres lo dit loch del Alguer. E lo dilluns seguent lo dit capita nostre ab tota la cavalleria y ab los ballesters soberchs que