Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/224

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


leres, salvant x sotils qui estigueren detras les altres galeres llurs. Y les nostres galeres, per tal com havien lo vent contrari, vogant, batalla arrencada, acostarense al hostol dels Genovesos y començaren los uns contra los altres torment combatre. Y com la dita batalla hac durat força per dues hores, tres de les naus nostres armades qui per vent contrari nos podien acostar a la dita batalla, hagueren apres vent covinent, y ab veles plenes feriren en lo hostol dels Genovesos y en continent consumaren y desbarataren y meteren a fons v galeres del hostol dels Genovesos ab la xurma y tot llur forniment.
 Y en aquesta manera la batalla dura tro al vespre. Axi quel nostre hostol ab les dites xx galeres dels Venecians virilment vence lo hostol dels Genovesos. E presne xxxiii galeres del hostol dels Genovesos ab la xurma y tot llur forniment. Y lo almirall de Genova com a vençut fugi ab xvii galeres sues desbaratades y mal menades, les quals, sino sobrevengues la nit, lo nostre hostol haguera preses y haudes. Y lendema que fo dimecres a xxviii dies del dit mes de agost, per lo mati, lo dit capita nostre abgran alegria leva lo camp y tornassen victoriosament ab tot lo nostre hostol davant lo dit loch del Alguer; y aqui nostre hostol refresca, lo cual lo capita nostre regonech y la presa que feta havia, y troba que en la dita batalla havia mortes viu mil persones poch mes ho menys del hostol del Genovesos, entre los quals eren la major partida dels gentils homens de Genova, y de presos iii mil cc. Axi mateix troba que de part del nostre hostol moriren en la dita batalla v homens de paratge y força cccl persones de peu, y naffrades ultra dos mil persones, entre los cuals fo naffrat lo dit capita nostre ab passador per la cara, de la cual no hac perill.

 Cap. 3 E dementre lo dit capita fahia apparellar les galeres nostres y metre en cunç per dar batalla al dit loch del Alguer, un gentilhom de Genova qui era pres en la galera del dit capita nostre, dix: — Misser, not cal apparellar batalla, pus que ets senyor de la mar, sic seras de la terra. — Axi que, dijous a xxx dies de agost, los homens del dit loch del Alguer exiren a parlement y tractament ab lo dit capita nostre, y apres molts tractaments, lo divendres seguent a xxxi dies del dit mes de agost, los homens del dit loch se reteren al dit capita nostre en