Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/225

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


nom nostre, sots aytal condicio, quel dit noble, per nom nostre, feu remissio general als homens y a la universitat del dit loch, y confirma llurs franqueses y usos. E no res menys, quels barons Doria qui eren dins lo loch damunt dit ab llurs mullers, fills y filles y bens mobles, salvament y segura poguesen anar tro en Provença y Pisa y en Corcega.
 Y aquell dia mateix lo dit capita nostre ab lo estandart estes entra en Alguer y preslo y apres rebe sagraments y homenatges dels del loch y comanantlo a Gispert de Castellet quel tengues per Nos. Y lo mateix dia lo capita nostre sentencia y feu escapçar en la plaça de Alguer Fabria Marros Doria genoves que fon pres en la batalla, lo cual era sempre estat rebelle a Nos ya nostres officials.
 Y Bernat de Cabrera hauda la victoria dels Genovesos y possessio de Alguer, tramesnos, que erem en Valencia, un porter nostre ab letres, significantnos lo que era estat y per lo mateix nos trames una quantia de banderes que havia preses dels nostres enemichs de les galeres, axi de senyals de Genova y del Almirall seu, com de altres que foren preses ab les xxxiii galeres, dientnos lo porter al delliurament de les banderes, axi: — Veus açi lo thesor que Deu nos ha donat. — Y rebudes les letres y legides, y rebudes les banderes, loam nostre Senyor de la gracia quens havia feta, y prest partim del real nostre ab los nobles y cavallers y tots los de casa nostra que eren ab Nos e ab lo bisbe de Valencia misser Huch de Fonollet canceller nostre, y ab la gent de la ciutat que era venguda a Nos al real nostre per saber la novella que Deu nos havia tramesa. Y a peu anam a la Seu de la dita ciutat, per retrer gracies a Deu, y com forn en la Seu, lo bisbe ab los clergues cantaren la Salve Regina y altres oracions y benediccions, segons ques acostumat de fer en la esglesia. Y retudes les gracies y fet loffici divinal, tornamnosen al real.
 Estant Bernat de Cabrera en Alguer ab la gracia que Deu havia feta a Nos y a ell, axi com a comissari y official nostre, de la victoria dels Genovesos y de la acquisicio de Alguer quens era estat rebelle; y Deu que no vol en aquest mon dar goig complit, segons appar per los libres de les cróniques dels fets antichs temporals y per los de la sacra tehologia, car goig no pot esser complit sino daquells que sesguarden a la gloria per-