Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/226

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


durable, Lucifer mes al cor de mossen Bernat de fer manament al jutge dArborea, de lo qual fonch agreviat. Y per pacificarse ab ell, tramesli dona Elionor muller sua per tractar pau; y estant quaix en acort, vengueren missatgers de Caller que li desviaren lo fet de la concordia que ab ella quaix havia feta; y com la jutgessa volgues partir de Alguer, de mati, vench a la posada de mossen Bernat per pendre son comiat y ses letres, cuidant quel fet estava com solia, y mossen Bernat li digue: que lo que havian acordat, nos podia seguir. E ella agreviada partis dell; y los missatgers de Caller la volien acompanyar: y ella dix: que nou volia. Y partis molt agreviada del Alguer tornant al jutge son marit que era En Oristany; y mossen Bernat de Cabrera, pus hac fet lo que volia, deixa a Alguer al noble Gispert del Castellet com a capita y senyor per Nos, e partis ab les galeres del seu hostol sues, e ab les xxxiii galeres que havie preses en la batalla dels Genovesos, ab los humens presos que tenia ab si e anassenal castell de Caller, arribanthi salvament y segura. Y com fo al castell de Caller hac ardit que Alguer se era rebellai per força de tractament del jutge Darborea, sino quen Gispert de Castellet ne hac sentiment, mort lagueren, mes calas per los murs y fugi y anassen en Sacer. Y lo jutge ab la gent de la sua terra se rebella contra Nos y feu rebellar los lochs dels heretats de Caller y dels altres heretats de la Illa. Per ço Bernat de Cabrera veent quels sarts poblats en torn Caller corrien la terra fins a les portes del castell, armas ab los homens de cavall y de peu que poch haver, queren Gilabert de Centelles, Elfo de Proxida, Ot de Muntcada vezcompte de Vilamur, Françesch de Perellos, Matheu Mercer y altres cavallers y persones notables, y ab gran res dels homens de les galeres, ab llurs armes y aparells y ab aquesta flota de gent a cavall y a peu, ana vers Quart, que es prop del castell a mija leuga ho poch mes y trobay gran justalla de gent de peu y eran cap per lo jutge misser Asso Italia ab llurs armes aparellats a combatre contra la nostra gent. E Bernat de Cabrera ab lo nostre estandart e invocat lo nom de Deu y de sanct Jordi, feri en ells esforçadament, tant que tots fugiren, qui ça, qui lla y molts se meteren en los lochs de Quart y de Sabella; y foren morts be md persones entre de cavall y de peu.
 Y com la batalla fon finada, Bernat de Cabrera veent lo pe-