Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/227

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


rill quera en la Illa per la rebellio dessus dita, y que Sacer en tres lochs estaba perillos, ordena que En Bonanat Oz-coll visalmirall nostre ab viii galeres sotils vogis la Illa y que parlas ab En Riambau de Corbera gobernador nostre que era en la ciutat de Sacer, lo qual se compli de fet. Axi, quel visalmirall ab viii galeres fo a port de Torres y secretament trames son missatger al dit gobernador, que prest fo ab ell, y tractaren; y axis feu que certa gent ixques de les galeres y fos mesa dins la ciutat. Y fet aço lo visalmirall tornassen ab les viii galeres en Caller, e junyis ab laltre estol nostre. Apres mossen Bernat veent que la Illa estava en gran perdicio per raho de la rebellio, recobrades les viii galeres, aparellas de tornarsen a Nos en los regnes nostres de la mar ab la sua armada y ab la presa que fet havia en la batalla dels Genovesos y en la nit ans que partis del port de Caller feu ordenar les galeres que eren lxxviii davant la palliçada del port de Caller y feulas omplir de grans luminaries per dar plaer y confort als nostres qui y romanien y despler y esmay als nostres rebelles, e lendema per lo mati ab les galeres tench son cami, y les galeres de Valencia sen tornaren a Valencia y les de Mallorques a Mallorques y aquelles de Catalunya tornaren en Barcelona.

 Cap. 4 E presa terra mossen Bernat de Cabrera en Barcelona, venchsen a Nos que erem en Valencia, y Nos, com aquell que havia hauda victoria molt honorable a la nostra corona reyal, rebemlo faentli aquella honor que merexia, axi com es acostumat de fer per los grans senyors del mon en semblants coses. Y oim la relacio quens feu, axi de les batalles com de la rebellio del jutge, per la qual, Nos moguts de la traycio quel jutge nos havia feta per raho de la rebellio, y esguardants que la Illa estava en perdicio, haut consell ab los infants En Pere y En Ramon Berenguer honcles nostres y don Pedro senyor de Exerica y lo vezcompte de Cardona y molts barons, cavallers, ciutats, viles y altres de nostre consell, acordam de passar personalment a la Illa, veents que per altra manera reparar nos podia. E fo en lo mes de setembre lany mcccliii. E precehim en nostre passatje a la Illa desta forma: ço es, que fem nostres demandes a tots nostres regnes, axi a prelats, com a ciutats y viles y appellam la major partida de