Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/228

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


tots los richs homens y barons de nostres regnes quens seguissen personalment en lo passatje que entenem a fer ab nostre gran hostol a la Illa de Sardenya per fer execucio contra lo Jutge Darborea. Y dels quey anaren son aquestos: primerament Darago, los nobles En Lop de Luna, Felip de Castre, lo Comanador de Muntalba; del regne de Valencia hi atiaren Don Pedro Senyor de Exerica, Gilabert de Centelles, Alfonso Roger de Luria, Elfo de Proxida, Ramon de Riusech, Ramon de Boxadors, Ramon de Vilarasa; de Catalunya hi anaren lo vezcompte de Cardona, Bernat de Cabrera, lo vezcompte de Castellbo fill de Pere de Fonollet, Ot de Muntcada, Pere Galceran de Pinos vezcompte de Illa, fill d'En Pere de Fonollet que fo vezcompte Dilla, Bernat de Corbera, Bernat de Cruylles nebot del bisbe de Gerona y molts cavallers de nostres regnes, entre los quals fo Pere Boyl que sen torna malalt del setje del Alguer y com fo guarit en regne de Valencia torna a nostre servey en Sardenya, lo qual no feu nengu dels que sen tornaren, sino aquest: per ço lo appellam lo cavaller sens pahor. Y encara fo ab Nos lo Capdal del Buyg, lo Senyor de la Esparra, lo vezcompte Dorta que era gran hom en Gascunya, per affectio gran que havia al nostre servey, y eren barons de Bordalers. Y tambe ordenam nostres comissaris a rebre les monedes quens foren atorgades en ajuda del nostre passatge y altres officials per fer adobar les galeres al nostre passatge necessaries y altres que faerem de nou a ops de la nostra persona y encara trabuchs y altres apparells de combatre, segons que en altres hostols reals es costum. Y apres Nos, per metre cor a les nostres gents, ordenam y acordam axi com de fet se segui, quel primer de Janer que comptavem mcccliiii venguem personalment a la esglesia de nostra dona de la Mar de Barcelona y muntam en uns cadafals quey havien fets en la plaça de la dita esglesia, vers la part del fossar major, en los quals foren ab Nos molts barons y cavallers y altres officials de casa nostra. Y en la plaça estigueren totes les altres gents; y Nos estiguem vestits de nostres vestidures reyals e ab nostra corona al cap. Y aqui fem nostre sermo a tot lo poble nostre de la Ciutat que estava dejus en la dita plaça, notificantlos la rebellio y traycio quens havia feta lo Jutge Darborea appellat Mariano y Nos axi com a bon pastor habem acordat de pasar a la Illa