Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/259

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


tim de la dita ciutat de Çaragoça lo xix dia del mes de febrer apres seguent, y anam ab nostra gent darmes al loch de Magallo y del dit loch de Magallo tenguem nostre cami vers la dita ciutat de Tirasona, hon entram lo vintisisen dia del mes de febrer prop dit, poderosament ab totes nostres companyes. E com haguem estats alguns dies en la dita ciutat de Tirasona, partimne lo setzen dia de març del dit any y tenguem nostre cami al loch de Borja, hon estiguem tro a deu dies. E alli vengueren a Nos linfant En Ferrando y mossen Bernat de Cabrera ab molts daltres qui eren partits del siti del Faro. E alli mateix donam comiat a alguns barons y cavallers que hisquessen de sou. E partent del dit loch de Borja, dreçam nostre cami vers la ciutat de Çaragoça hon entram lo vint y seten dia del dit mes de març. Estants Nos en la dita ciutat, passa desta present vida lo noble En Lop de Luna, amat y volgut nostre, del qual Nos presem tala, car era un molt especial servidor nostre molt esforçat y poderos.
 E per continuar los nostres affers de la guerra, partim de Çaragoça y anam al loch de Caranyena, en lo qual estiguem tro al vint y vuyten dia del mes de maig apres seguent quens entomarem a la dita ciutat de Çaragoça hon estiguem tro a vii dies del mes de juliol apres seguent. E per molta necessitat quens ocurria, partint de la dita ciutat de Çaragoça, dreçam nostre cami a la nostra ciutat de Barcelona, hon forem lo darrer dia del prop dit mes de juliol, y perque may lo nostre enteniment reposava, sino pensant en los perills de la terra, venguens ardit, tocants los affers de la guerra, que partim de la dita ciutat y tornam a Leyda, hon estiguem per alguns dies, y posats los affers, perque erem anats, en estament, tornamnosne a Barcelona, hon forn lo sisen dia de setembre apres seguent.
 Y en lo mes de noembre apres seguent trametem nostre filla la infanta dona Constança per muller al rey Federich de Sicilia nostre cunyat ab viu galeres y dues naus, de les quals fo capita mossen Elfo de Proxida. Y estiguem en la dita ciutat de Barcelona tractant los affers de nostres regnes tro al deseten dia del mes de febrer del any de nostre Senyor m.ccc.lxi quen partim ens entornam a Leyda hon estiguem per alguns dies e per continuar los affers de la guerra. A pres partim da-