Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/260

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


qui e anam a Calatayu hon fom lo quinzen dia del mes de abril apres seguent, hon estiguem per alguns dies tractant sobrels dits affers de la guerra, car lo rey de Castella se ajustava ab tot son poder vers les fronteres nostres. Y Nos partim del dit loch de Calatayu e anamnosen ab totes nostres gents darmes de cavall e de peu al loch de Terrer; y en lo camp de aquell nos attendam per regonexer nostres gents e replegar aquelles, car era acordat que rebuda mostra de les dites nostres gents, anassen de continent per alleujarnos al camp Alaves, qui es prop de una legua, poch mes ho menys del castell e loch nostre de Fariza, lo qual lo rey de Castella tenia assetiat, per tal que al dia apres seguent fossen sobrel siti del dit loch de Fariza per combatre al dit rey de Castella. Y lo dit rey de Castella sabent nostra venguda, no volent esperar batalla, tramesa Nos lo cardenal Guillem e messe en tractaments entre Nos e lo dit rey, en tant que Nos per reverencia de Deu e per honor do la nostra sancta esglesia de Roma e de dit cardenal, qui per aquella hi entrevenia, donam loch a pau; e romas que no si feu batalla.
 E al seten dia del dit mes, partim de dits camps de Terrer e tornamnosne a Calatayu. Y estants en lo dit loch, vengueren a Nos missatgers del dit rey de Castella tractants ab Nos, mijançant le dit cardenal. E ab consell del infant don Ferrando, del compte de Trastamena, don Pedro de Exerica e de alguns altres nobles e savis homens de nostre consell fon otorgada pau entre Nos e lo dit rey de Castella. Fo encara acordat que mossen Bernat de Cabrera anas al dit rey de Castella, qui era en lo loch de Deça, per missatger nostre ab alguns richs homens e cavallers nostres e per complir e fermar les convinençes que eren estades fetes entre nosaltres reys dessus dits. lo qual parti de Nos en lo deceten dia del dit mes de maig.
 Y en aquest dia mateix, per mostrar lo poder que Deu per la sua gracia nos ha comanat, fem fer monstra de tota la nostra gent de cavall e de peu, en la cual eren los infants En Pere y En Ramon Berenguer honcles nostres, linfant En Ferrando frare nostre, lo compte Durgell nebot nostre, lo compte de Denia, lo compte de Prades, lo compte de Trastamena, don Pedro de Exerica, lo vezcompte de Cardona, don Pedro de Luna, lo