Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/261

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


comanador de Muntalba e lo mestre de Calatrava e molts altres barons e nobles e cavallers notables de nostres regnes.
 E feta la dita monstra, en lo seguent devuyten dia del mes de maig fo publicada e cridada pau entre Nos e lo rey de Castella. Y en lo vinten dia del dit mes de maig Nos convidam lo cardenal ab tota la sua companyia e femli aquella honor que a ell pertanyia. E per tal com la dita pau fo fermada e publicada per remoure les grans e innumerables despeses, les cuals havien acostumades de fer per raho de la dita guerra y per defensio de nostres regnes, donam comiat e trasquem de sou lo noble don Pedro de Luna, lo comanador de Muntalva, lo mestre de Calatrava, En Gonçalvo Gonçalves, y en lo xxiii dia de aquell mes mateix, donam comiat a tot hom generalment que hisques de sou, pues cessava la dita guerra.
 E posades les dites coses en estament, partim del dit loch de Calatayu en lo vinticinquen dia del mes demunt dit de maig, e anamnosen al loch de Caranyena, hon estiguem al xix dia de juny apres seguent. E partin dalli anamnosne a Çaragoça, hon fom lo vinten dia del prop dit mes. E alli aturam per reformacio dels regnes de Arago fins al vinten dia de juliol apres seguent que partim per anar a la ciutat de Barcelona hon forn lo quart dia de agost apres seguent del dit any m.ccc.lxi. Y estants Nos en la dita ciutat haguem ardit que grans companyies de Fransa venian per entrar vers les parts de Rossello. Y Nos per contrastar allur entrada fem convocar lo usatge Princeps namque y partim de Barcelona a xxii dies del dit mes de agost, y anam a Gerona, hon se ajustaren totes les hosts de Catalunya per entrar en Rosello y contrastar llur entrada. E jatsia que les gents del Rossello ab los nostres officials faessen aquell contrast que devien, empero nosaltres nos empenyerem a avant ab totes les nostres hosts, y haguem ardit cert dels officials nostres de Rossello y de la vila de Perpenya, que totes les dites companyies, sabents nostra venguda, sen eren tornades. E ladonchs partim de Gerona y tornamnosen a Barcelona, hon forn lo quart dia del mes de setembre apres seguent.
 Estants en la ciutat tractam dels negocis de nostres regnes y trametem al pare sanct per missatger mossen Bernat de Cabrera ab certes galeres que li fem armar, per alguns affers