Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/264

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


eren en dites corts tremetrem nostres missatgers a les parts de França al compte de Trastamena, qui per raho de la dita pau que haviem feta al camp de Terrer sera partit de nostre servey, que tornas a servirnos en la dita guerra. Lo qual compte torna a Nos ab mil homens de cavall y ab mil de peu, estants Nos en lo dit loch de Muntso lo dit jorn; y tenguem nostre cami vers la ciutat de Çaragoça, hon fom lo setzen dia del prop dit mes de abril del prop dit any. E apres isquemne, visitants alguns lochs de les fronteres. E puix tornam a la dita ciutat, hon entram lo desen dia de maig apres seguent.

 Cap. 6 Estants Nos en la ciutat de Çaragoça haguem ardit cert quel rey de Castella tenia assetiada la ciutat de Valentia, y Nos encontinent acordam de tremetre, ab letres escrites de nostra ma, a la dita ciutat de Valencia, mossen Ramon de Vilanova nostre algutzir, per notificarlos, com Nos personalment los veniem socorrer y ajudar. E per tal com aço era cosa que devia esser acomanada a persona a Nos fel y que sabes entrar en la dita ciutat, acordam de tremetrehi lo dit mossen Ramon, lo qual per gracia de Deu hi dona tan bon recapte, que abans quel dit rey de Castella se acostas a la dita ciutat, lo dit mossen Ramon era ja dins, de la qual cosa lo compte de Denia y tots los altres qui eren dins, sabents nostra venguda, prengueren gran esforç y consolacio; per la qual raho partim de Çaragoça lo vinten dia del prop dit mes de maig, y dreçam nostre cami vers regne de Valencia y femne levar lo dit rey qui la tenia assetiada, segons que dit es. Y tenint nostre cami, som al hostal den Verdu lo sinquen dia del mes de juny apres seguent. Y lendema partim ab totes les nostres hosts, y anam al loch Dalmazora. E apres partim de Almaçora y anam a Borriana: y per los camps fem aleujar totes les nostres gents. Y apres partimne y anamnosne al loch de Alcoçayba, don partim lo onzen dia del prop dit mes de juny; y anam al camp de Nules pres la font de la Losa y aqui esperavem haver batalla ab lo rey de Castella qui era dins lo loch de Murvedre. Mas per alguns tractaments qui corregueren entre Nos y lo dit rey de Castella, mijançant lo abat de Fiscams y mossen Bernat de Cabrera y lo compte de Denia y mossen Francesch de Perellos, cessa la dita batalla, ben que Nos lo