Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/265

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


haguessem esperat en lo camp hon li haviem dia assignat. Y Nos lendema apres dinar partimnos del dit camp y tornamnos alleujar ab totes les nostres hosts en la horta de Burriana, hon estiguem tro per tot lo noven dia del mes de juliol apres seguent. Y de aqui partim y anamnosen al loch de Castello de la Plana. E com som en lo dit loch de Castello estiguemhi per alguns dies. Y estants axi, haguem alguns clams secrets de moltes obres males quel infant En Ferrando frare nostre nos tractava, y per esquivar gran dampnatge qui sen poguera a Nos y a nostres regnes esdevenir, tinguem nostre consell secret ab alguns qui eren poderosos y a nostre consell ordenats, y declaram que lo dit infant fos pres. Y tenguem manera que vengues a Nos en lo dit loch de Castello, car ell tenia son hostal ab sa gent en lo loch Dalmaçora. E lo dit infant vench ensemps ab lo compte Durgell y ab lo vezcompte de Cardona y ab don Tello, germa del compte de Trastamena y molta altra gent. Y entraren en lo nostre hostal solament los caps majors, y meteren lo dit infant en cambra; y com hi fo, tremetemli los nostres algutzirs, manantsli de part nostra ques tengues per pres. Y ell com a furios, menyspreant lo nostre manament, no dona paciencia a esser pres, ans com a furios mes contrast als dits algutzirs y mes mans a les armes per defendres, y mochse gran crit y gran avalot en nostre hostal, perque, Nos moguts cridam y manam: que si nos leixava pendre que moris, y de continent occirenlo. E moriren ab ell En Luys Manuel, Diego Perez Sermiento y alguns altres. Y los dits compte Durgell y vezcompte de Cardona foren forts espaordits de aquest fet. Y tançarense a Nos y dixerennos, sils calia tembre de lurs persones; y Nos responguemlos que no. Empero lo dit vezcompte de Cardona exi del dit nostre hostal ab tot aquell tabustol quiy era, ab los seus, fugi y no atura regna, tro hac passada la barca Damposta. Y encara continuament fugi tro fo dins Cardona. Y estants Nos axi, mochse gran tabustol entre les companyies del dit infant y les companyies del dit compte de Trastamena y les nostres companyies aximateix, dubitantse que nons haguessen morts, per lo qual perill nos haguem a pujar en algun loch del dit hostal, hon mostram nostra persona els manam nos moguessen. E ladonchs totes les dites companyies retenguerense pus hagueren vista