Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/269

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Morella y a sanct Matheu y apres al hostal den Verdu. E aqui aquella nit Nos fem fer alt en la muntanya senyal de foch, car axi ho haviem Nos tremes a dir als de Valencia. E lendema anamnosen a la horta de Burriana, y daqui anassen un escriva de don Tello al rey de Castella y dixli com Nos erem alli. Y estants alli fem regoneixer a mossen Ramon de Vilanova y En Pere de Margens nostre escriva de racio ab quanta companyia erem y trobarem per veritat que erem m.d.cc.xxii homens a cavall. E lo rey de Castella era ab vi.m. homens a cavall. Y tantost applegam nostre consell per quina forma deviem fer nostre cami a Valencia, y demanarem si aqui havia dengu del regne de Valencia qui sabes be tots camins, per ço que mils hi poguessem acordar, y noy havia sino mossen Ramon de Vilanova y mossen Pere Centelles. Y lo dit mossen Ramon de Vilanova dix, que deviem partir tantost, passades vespres, la devantera, en guisa que fos a prim son a la barrera quel rey de Castella havia feta al riu de Murvedre prop la mar; e Nos ab tota laltra gent que seguissem; y aixis feu. Y en aquella nit aconseguirem Nos alli lo compte de Prades y frare Guillerm de Guimera ab qualque l. homens de cavall; y tantost que som a la barrera, lo dit rey de Castella trametia aqui per deffendre aquella be quatre mil homens a cavall; pero los nostres, poch forts abans, havien ja hauda aquella; y eren lavors ab Nos Darago En Pere Ferrando Dixer que portava la bandera y molts cavallers; de Catalunya noy hac sino lo compte de Prades y frare Guillerm de Guimera; de Valencia, lo compte de Denia, lo mestre de Muntesa, mossen Ramon de Vilanova, mossen Pere Centelles y mossen Elfo de Proxida qui era en la mar ab les galeres: tots los altres eren aragonesos; y de castellans, ço es, lo compte de Trastamena y don Tello y don Sancho y sos germans.
 Y en hora de sol exit, ab la gracia de Deu. som tots replegats al grau de Murvedre, y los de Murvedre sintents nostra venguda faeren grans fumades en lo castell, per tal que fos notificada la nostra venguda al dit rey de Castella qui era en lo grau de Valencia. E tantost sabuda nostra venguda mana levar sa host y tramete companyia per guardar lo pas hon Nos erem. E Nos esperants alguns qui ara venien detras, ajustarense dells aqui molta gent. E Nos pensant que allo no podia