Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/274

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


bens seus fossen a Nos confiscats. Y per tal com lo dit mossen Bernat era en Çaragoça pres en poder de nostre gobernador, per remissio quens havia feta lo rey de Navarra, segons que dessus nes feta mentio, Nos, per letres nostres escrivim a nostre primogenit lo duch de Gerona nostre procurador general de nostres regnes y terres qui ladonchs era en la ciutat de Çaragoça, exigent los negocis de la dita procuracio nostra, que de continent, vistes les dites letres nostres, donas mort al dit mossen Bernat de Cabrera, ço es, que en la plaça de la porta appellada de Toledo de la dita ciutat, li fes tolre lo cap. E lo dit nostre primogenit exigent nostre manament, trames a dir al dit mossen Bernat de Cabrera, per mossen Berenguer Dabella, majordom y conseller seu y En Jacme Dez-Novelles, savi en dret, de Gerona, vicicanciller, lo juhi que Nos li haviem dat; y ell oydes les paraules, dixal dit mossen Berenguer Dabella. — O mossen Berenguer! morre yo, y que nom sien dats defeniments, car per via de dret comu jo no deuria pendre mort, tro que les mies defensions sien purgades! — E ladonchs lo dit mossen Berenguer resposli dients aytals paraules: — Mossen Bernat, ver es y ver diets, mes despuixes que vos sots estat poderos en los fets del senyor rey, vos hi havets mesa aquesta costuma, y axi raho es que servesca a vos ço que mal hic havets introduhit, car vos fes dar mort en Arago al fill del noble En Juan Ximenez Durrea, la donchs com lo infant don Ferrando fo desbaratat y pres en lo loch de Epila, per lo noble En Lop de Luna ques treballava per los affers de la honor del senyor rey y de son regne. Apres faes donar mort an Ramon Marquet ciutada de Barcelona, com lo senyor rey lo feu negar per la mort den Ramon Sentvicents, de que era enculpat, y defensions no li foren donades, si be per la part foren demanades y requestes.
 E aço fon en dijous en lo dit mes de juliol; y lendema que fon divendres, lo dit mossen Bernat fou menat a la dita plaça, en hora de tercia, publicament y en vista de tota la ciutat, en la dita plaça, palesament fouli tallat lo cap. Y daquesta justicia los nostres pobles no sen agreujaren, ans apparech quels plagues, pensants los dans quens eren venguts per causa sua, especialment en la guerra de Castella. Y applicamnos sos bens, axi com a bens confiscats per lo dit crim. E donant lo