Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/28

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Muncada, sor del dit noble Not de Muncada, lo dia de Nadal, aquell dia mateix lo infant Nanfos nostre pare, pará el standart a Barcelona per lo dit viatge de Sardenya.

 Cap. 10 Ara recontarem breument del viatge quel senyor infant Nanfos feu al regne de Sardenya, axi com a primogenit e general procurador del molt alt e poderos senyor rey En Jaume pare seu. En Barcelona en lo mes de maig del any mil trescents vint e tres, a requesta del noble don Hugo, jutge de Arborea e vezcomte de Bas, lo senyor rey En Jaume trames a Oristany, en la illa de Sardenya, ab tres quoques, los nobles En Dalmau vezcomte de Rochaberti, Guerau de Rochaberti, En Bertran de Castellet e Huguet de Sancta-Pau ab cent vuytanta homens a cavall e de peu, en la illa, en defaniment de aquella.

 Cap. 11 En lo dit mes de maig, lo dit senyor infant Nanfos parti de la ciutat de Barcelona ab vint galeres, e ab altre navili de naus e quoques e altres veixells per venir a Portfangos, hon havia assignat dia de recullir a totes les companyies; hon lo senyor rey En Jaume fo personalment, e los infants fills seus e molts prelats e cavallers e barons e altres molts richs homens del comtat de Catalunya e del regne de Arago e del regne de Valencia. E aqui vench lo noble En Francesch Carroç, almiral del senyor rey ab vint galeres qui seren armades en Valencia; e semblantment hi vench Huguet de Tozo almiral del rey En Sancho de Mallorques ab vint galeres que seren armades en las maritimes del dit rey En Sancho. Encara hic vengueren altres navilis, e moltes naus e quoques e vexeills de la ciutat de Barcelona, axi mateix de la ciutat de Valencia e de Mallorques, les quals lo dit senyor infant havia fets noliejar per portar cavalls e cavallers e barons e altres molts homens de peu, e trabuchs e arnesos e altres molts apparellaments de combatre.

 Cap. 12 Stant lo dit senyor rey En Jaume en lo dit loch de Portfangos per donar doctrina al dit senyor infant Nanfos sobre los affers de la conquesta que li era acomenada, feu, en presencia de tots los dits prelats, barons, richs homens, cava-